function xlaANM_zone_content_8c2b31(content){ document.getElementById("xlaANMzone_8c2b31").innerHTML=content; } var xlaANM_zone_page_8c2b31=1; function xlaANM_load_zone_8c2b31(){ xlaANM_zone_content_8c2b31(''); myurl = 'http://www.comune.osimo.an.it/absolutenm/xlaabsolutenm.aspx?z=3&layer=8c2b31¤tpage=' + xlaANM_zone_page_8c2b31; var oScript = document.createElement("script"); oScript.src = myurl document.body.appendChild(oScript); } document.write("
\n\n
\n<\/a><\/div>\n IN CAMMINO PER CAMERINO<\/span> <\/b><\/a>
\n28-30 Aprile\n<\/div>
\n\n
\n<\/a><\/div>\n BOCCOLINO GUZZONI DA OSIMO - TRA DANNAZIONE E SANTITA'<\/span> <\/b><\/a>
\nVenerdì 4 Maggio\n<\/div>
\n\n
\n<\/a><\/div>\n VISITE GUIDATE DI PRIMAVERA<\/span> <\/b><\/a>
\n25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno\n<\/div>
\n\n
\n<\/a><\/div>\n ARMONIE DAL PROFONDO<\/span> <\/b><\/a>
\nDomenica 22 Aprile\n<\/div>